Hjem

 Religionens rolle i flerkulturell kommunikasjon og forståelse

Vi tilbyr foredrag og seminarer som på generelt grunnlag søker å belyse hvilken rolle religion spiller i den flerkulturelle dialog. I tillegg formidler vi kunnskap om bestemte religioner og kulturer. I møtet mellom mennesker med ulik kulturell bakgrunn, spiller religion ofte en sentral, og helt egen rolle. Ettersom det religiøse ofte ligger til grunn for hvorledes mennesker opplever samfunn, verden og etiske verdier, vil en dypere forståelse for andre religioner og hvilken rolle det relgiøse spiller i de enkeltes liv ofte være vesentlig for å forstå hverandres utgangspunkt. Sentrale temaer vi tar for oss er:

  • Hva er religion, og hva er kultur?
  • Den særegne rolle religion spiller i den flerkulturelle dialog
  • Religion i praksis
  • Vi tilbyr også generelle introduksjoner til:
    • Islam
    • Hinduisme
    • Buddhisme
Tilbake