Hjem

 Flerkulturalisme i praksis

Vi tilbyr foredrag og seminarer med fokus på den praktiske side ved flerkulturell samhandling, i form av bestemt tematikk, eller bestemte sammenhenger. Sentrale temaer vi tar for oss er:

 • Passivitet eller handlekraft?
  Hvorledes orientere seg i et ofte forvirrende landskap av ulike verdier og holdninger uten å la seg passivisere eller miste handlekraften i de oppgaver man står overfor.
 • Flerkulturell kommunikasjon i:
  • Helsevesenet
  • Skolen
  • Barnehagen
  • Politiet
  • Tollvesenet
 • Tolketjenester og forståelsesverden
Tilbake