Hjem

 Betingelsene for forståelse og dialog i et flerkulturelt samfunn

Vi tilbyr foredrag og seminarer som tar for seg grunnleggende problemstillinger knyttet til flerkulturell forståelse, kommunikasjon og dialog. Vi søker her på generelt grunnlag å adressere de muligheter og hindringer for forståelse og kommunikasjon som oppstår i møtet mellom mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Dialog og god kommunikasjon utgjør den viktigste betingelse for forståelse, samarbeid og løsing av praktiske spørsmål i det flerkulturelle fellesskap. Det blir derfor svært viktig å bevisstgjøre seg mulighetene for forståelse og misforståelse, og hva som kan danne grunnlag for dialog. Sentrale temaer vi tar for oss er:

  • Hva er flerkulturell kommunikasjon?
  • Hvordan kan vi skape virkelig kommunikasjon/dialog med mennesker med ulik kulturell bakgrunn
  • Forutsetningene for å komme hverandre i møte – kan vi dele en felles forståelse? Forskjeller og felles grunn.

Tilbake