Hjem

 Hva er det som ser, og kan det som ser ses?
Om oppbyggelse og medmenneskelighet

Harald Schjelderup

[Her kommer snart innlegget til Harald...]

Johann Gottlob Fichte Søren Kierkegaard
 Tilbake til Blikket