Hjem

 Ariane B. Schjelderup

F. 1966. Magister i filosofi fra Universitetet i Oslo 1994 med en avhandling om «jeget» hos den franske filosofen Henri Bergson, bakgrunn også i idéhistorie og religionshistorie. Hun har tre års undervisningserfaring fra examen philosophicum og examen facultatum. Interessen for formidling av filosofisk refleksjon for barn og ungdom er et resultat av mange års engasjement i ungdomsarbeide innen det norske bahá'í-samfunnet. Dette har resultert i fordypning i og praktisering av filosofiske samtaler med barn og ungdom siden 1997, bl.a. i barnehaver og i forbindelse med kunstutstillinger. Hun har, sammen med Øyvind Olsholt, skrevet læreboken «Filosofi i skolen» som ble utgitt høsten 1999.

Tlf.: 63 95 18 57
Hjemmesider: www.buf.no


Tilbake