Hjem

 
Hva er en adekvat respons til skeptikeren?

Workshop, 8. oktober 2004.

Mange skeptiske argumenter har som konklusjon at vi ikke kan ha kunnskap om den ytre verden. Til tross for at denne konklusjonen er uforenelig med en grunnleggende antagelse i normal epistemisk praksis, har det vist seg vanskelig å gjendrive enkelte av resonnementene som fører frem til den.

Den skeptiske konklusjon synes uunngåelig, mens dens benektelse synes uunnværlig. Slik dukker det skeptiske problem opp som sand i maskineriet i svært mange filosofiske tilnærminger. Dette reiser spørsmålet om hvordan skeptikeren bør imøtegås. Kan vi være berettiget i å ignorere skeptikerens konkusjon uten å kunne påvise feil i hennes resonnement? Hvordan kan vi i så fall begrunne en slik respons? Er det tilstrekkelig å påvise at antagelsen om kunnskap om den ytre verden er uunnværlig?

Målet med seminaret er å gi en uformell anledning til å møtes for å diskutere skeptikeren som en utfordring i et spekter av tilnærminger, fra antikkens stoisisme til transcendentalfilosofi og interpretasjonisme. Vi ønsker å få presentert synspunkter på hva som utgjør en adekvat respons til skeptikeren og å komme til en forståelse av den filosofiske fordring i skeptikerens argumenter.

Det legges opp til innlegg på 20 minutter og en halv times diskusjon etter hvert innlegg. Vi inviterer til sosialt samvær etter seminaret. Sted annonseres senere.Program


10.00   Skeptiske argumenter og anti-skeptiske strategier
            Håvard Løkke og John Richard Sageng

10.30   Tre skeptiske strategier hos Cicero
            Håvard Løkke

11.30   Skeptikeren i epistemologiens forværelse
            Inga Bostad

12.30   Lunsj

<>13.15   Kant om vår tilgang til verden. Overgangen fra  dogmatisk og
           skeptisk til kritisk metode
            Anita Leirfall

14.15   Husserls svar på ytre verdens skeptisisme
           Tarjei Mandt Larsen

15.15   Kan det skeptiske argument forhindres fra å komme i gang?
             John Richard Sageng


Sted: Undervisningsrom 2, Georg Sverdrups hus.
Seminaret arrangeres av Filosofisk Prosjektsenter og Norsk Kant-selskap.