Hjem

 

Styret

Filosofisk Prosjektsenter AS har fra og med 26. juni 2004 følgende styre:

Sageng, John Richard – leder


Schjelderup, Ariane B.

Olsholt, Øyvind