Hjem

 Hva er Filosofisk Prosjektsenter?

Filosofisk Prosjektsenter (FPS) er et uavhengig medarbeidereid senter for utadrettet virksomhet og utredning, og et faglig nettverk for humanistisk kompetanse. Vi gjennomfører prosjekter og tjenester for private og offentlige organisasjoner og bedrifter. FPS er en nettverksorganisasjon med vel 30 prosjektdeltagere i tillegg til en fast prosjektgruppe og administrasjon.


  FPS' kompetanse
  Kontakt
  Prosjekter utført i regi av FPS
  Anvendt forskning og formidling