Hjem

 Mobiltelefonen i ungdommens hverdag

Filosoficaféprosjekt om mobiltelefonbruk blant ungdommer

Filosofiske samtaler der ungdom reflekterer rundt mobiltelefoner, mobbing og kommunikasjon

Bakgrunn

Når mobiltelefonen er blitt en integrert del av livet hos både voksne og unge, hører vi stadig historier om at mobiltelefonen også blir en trussel. Ungdom opplever at de blir utsatt for SMS-sjikane, de er redde for å bli fotografert i dusjen av mobiltelefoner med kamera, de opplever å bli mer utsatt for ran fordi de bærer verdifulle mobiltelefoner, osv. Også den sosiale integreringen endres. Man stikker ikke innom for å spørre om man skal være med ut en tur, man sender i stedet en melding. Dette gjør at foreldre får mindre kontakt med barnas venner og det blir større avstand mellom de voksne og ungdommene.

Samtidig er mobiltelefon en betingelse for å delta i de sosiale nettverkene blant unge. Dersom man ikke kan nås på mobil, får man ikke høre om hva som skjer. SMS-kommunikasjon er blitt et sentralt sosialt lim. Ungdommer blir derfor nødt til å forholde seg til en verden med mobiltelefoner. Men hvordan gjør de det? Hva tenker de rundt de nye mulighetene, og særlig rundt truslene som mobiltelefonen gir? Hva slags refleksjoner og ønsker har ungdom, særlig knyttet til bruk av mobiltelefon i skolen? Har de noen forslag til hvordan mobilhverdagen kan legges opp til felles nytte og hygge, men uten potensialet for utrygghet og sosial vold?

Det er et behov for å engasjere ungdommen selv i dialog om disse temaene. Slik kan de bli bevisstgjort egne og andres holdninger, og få tematisert tanker og følelser. Men det er også viktig å engasjere ungdommer til dialog for å kunne kartlegge hva slags verdier, holdninger og oppfatninger ungdommene gir uttrykk for. På denne måten kan foreldre, lærere og myndighetene få et bedre grunnlag for å utarbeide og implementere strategier for å hanskes med denne hurtig voksende utfordringen.

Prosjektet

Prosjektet er et samarbeid mellom Fritt Ord, Filosofisk prosjektsenter (FPS) og Barne- og ungdomsfilosofene (BUF). Prosjektet har to målsetninger:

  • å skape en anledning hvor ungdommen får komme til orde for å artikulere og diskutere sine bekymringer
  • å kartlegge verdiene, holdningene og argumentene som ungdom uttrykker for å styrke foreldres, læreres og myndigheters forståelse av situasjonen og for å gi bedre grunnlag for offentlig debatt om problemstillingene

Det vil bli skrevet detaljerte rapporter fra hver café, rapporter som munner ut i en sluttrapport fra hele caférekken. Sluttrapporten vil inkludere en analyse og tentativ vurdering og være rettet mot en bevisstgjøring av foreldre, lærere og myndigheter. For å informere den offentlige debatt vil de viktigste resultatene også presenteres i en pressemelding og rapporten gjøres tilgjengelig for media.

Praktisk

Det avholdes tilsammen 10 filocaféer som gjennomføres på 10 forskjellige ungdomsskoler på Østlandet. Cafeene foregår i et auditorium av passende størrelse, og bør ha en deltagelse på mellom 10 og 40 elever. Skolen bestemmer selv om den vil rekruttere deltagere gjennom en åpen invitasjon til alle skolens elever, eller om den vil invitere f.eks. bare én klasse. Prosjektet gjennomføres i løpet av høsten 2004 og våren 2005.

Påmelding

Prosjektet skal etter intensjonen foregå over hele Østlandet. Vi skal altså ikke besøke skoler bare i Oslo. Ungdomsskoler i distriktene på Østlandet oppfordres derfor spesielt til å søke (dog ikke over én-halvannen times reisevei med bil fra Oslo).

Jeg ønsker å melde på min skole

Navn på skolen:

Mitt navn:

Min e-post:

Mine telefonnummer (m/j/p):

Navn og telefon til skolens rektor:

Eventuelle spørsmål eller tilleggsopplysninger: