Hjem

 FPS' kompetanse

Filosofisk Prosjektsenter har en humanistisk kompetanseprofil. Hovedtyngden av våre medarbeidere er filosofer og idéhistorikere. Noen av våre mest erfarne prosjektmedarbeidere arbeider også med samfunnsvitenskapelige tilnærminger. Våre medarbeidere har ulik erfaringsbakgrunn fra stillinger ved Universitetet i Oslo, offentlig forvaltning og private forsknings- og utredningsselskaper.

 Tilbake til Om FPS