Hjem

 Flerkulturell kommunikasjon og forståelse

Med en stadig økende internasjonalisering må vi i dag i større grad enn tidligere forholde oss til et mangfold av kulturer. Dette stiller større krav til innlevelse i andre måter å tenke og handle på, samt bevissthet om egne holdninger og verdier. Ikke minst stiller det nye krav til bevisstgjøring og forståelse av hvorledes vi kommuniserer, og hvilke faktorer som spiller inn i den flerkulturelle kommunikasjonssituasjonen.

Våre foredrag og seminarer tar for seg grunnleggende spørsmål og problemstillinger knyttet til flerkulturell kommunikasjon, og søker å bibringe kunnskaper og perspektiver som kan være nyttige verktøy i møtet med andre kulturer. Hvis ønskelig skreddersyr vi opplegg tilpasset deres behov. Ellers tilbyr vi foredrag og seminarer innen følgende tematikker:

  Betingelsene for forståelse og dialog i et flerkulturelt samfunn
  Flerkulturalisme i praksis
  Religionens rolle i flerkulturell kommunikasjon og forståelse
  Integrasjon og identitet

Medarbeiderene i FPS som arbeider med flerkulturelle spørsmål har en bred og variert faglig og praktisk kompetanse når det gjelder flerkulturelle spørsmål:

  Harald Kr. Schjelderup
  Anne Birgitta Nilsen
  Ariane Schjelderup

For mer informasjon eller bestilling kontakt:

Filosofisk Prosjektsenter AS
v/ Ariane Schjelderup
Habberstad
2080 Eidsvoll
TLF. 63 95 18 57

Epost: ariane@buf.no