Hjem

 Journaler

Dette er en liste over journaler som har et filosofisk tilsnitt. De papirbaserte journalenes hjemmesider, listet opp i kolonnen til høyre, har bare sjelden lengre tekster tilgjengelig på nett.

BEARS, "Brown Electronic Article Review Service", omtaler av nylig publiserte artikler innen moralfilosofi og politisk filosofi.
Electronic Journal of Analytic Philosophy (EJAP).
Ends and Means: Inneholder korte artikler innen området "filosofi og teknologi". Newsletter for "Aberdeen University Centre for Philosophy, Technology and Society".
Mathesis Universalis: Tidsskrift for logikk og vitenskapelig orientert filosofi i et leibniziansk perspektiv.
The Nordic Journal of Philosophical Logic: Tidsskrift for filosofisk logikk, og for logikk applisert på konseptuell analyse.
Philosophy of Mathematics Education Journal: En journal for diskusjon av filosofiske aspekter ved matematikk og utdannelsen i matematikk.
Project Muse: Inngangsport til over 40 tidsskrifter, hvorav flere filosofirelevante, som imidlertid bare er tilgjengelig for abonnenter.
Sic et Non: Tidsskrift for filosofi og kultur; publiseres på tysk.
The Society for Philosophy and Technology Quarterly Journal: Tidsskrift for teknologifilosofi.
Sorites: Elektronisk journal for analytisk filosofi.
Journal of Buddhist Ethics.
The Critical Rationalist: Tidsskrift tilegnet studiet av Poppers filosofi.
Postmodern Culture.
Psyche: Interdisiplinær journal for unders&oring;kelse av bevissthet.
Psycoloquy: Interdisiplinært tidsskrift for psykologi.

Analysis (and Analyst)
Arabic Sciences and Philosophy
British Journal for the Philosophy of Science
Canadian Journal of Philosophy
Deutsche Zeitschrift fuer Philosophie
Economics and Philosophy
European Journal of Philosophy
Hypatia
Journal of Aesthetics and Art Criticism
Journal of the History of Philosophy
Mind
The Monist
Philosophy Now
The Review of Metaphysics
Russell
Teorema på spansk | på engelsk