Hjem

 Anvendt forskning og formidling

FPS har målsetting om å være en brobygger – og å etablere nettverk - mellom sentrale forskningsmiljøer og bedrifter og organisasjoner og arbeider målrettet med formidling og popularisering av forskning og kunnskap for å skape relevans for bedrifter og organisasjoner. En stor andel av våre prosjektmedarbeidere er stipendiater ved Universitetet i Oslo eller har vært tilknyttet Etikkprogrammet.

 Tilbake til Om FPS