Hjem

 DEN DIGITALE LIVSFORM
Kyberfilosofisk workshop

Program

10.00Introduksjon
10.15Digital retorikk: konstruksjon av autoritet i VG netts diskusjonsgrupper
Beate Elvebakk, stipendiat ved TIK, UiO
11.30Den kakofone tausheten - om kommunikasjon på usenet
Oyvind Olsholt, forfatter og barnefilosof
12.30Lunsj
13.30Digitalt opprør
Trond Enger, hovedfagsstudent i sosiologi
14.45Kan man stole på en spivak? - om etablering av tillit i tekstbaserte samfunn
Lene Bomann-Larsen, forsker ved Verdikommisjonen
16.00Chatnorsk, tale eller skrift?
Anne Birgitta Nilsen, stipendiat ved ILF, UiO


Påmelding er ønskelig, men ikke nødvendig til: seminarregistrering@yahoo.com

Velkommen!

 Tilbake til Aktuelt