Hjem

 Aktuelt

Filosofisk Prosjektsenter er, som navnet tilsier, prosjektbasert. På denne siden vil du finne informasjon om forskjellige prosjekter vi arbeider med samt annen relevant info.


  Konferanse om dataspill i Reggio
Filosofisk Prosjektsenter arrangerer en konferanse om dataspill i Reggio, Italia 25.-27. januar 2007.
Les mer»

  Rapport fra mobilprosjektet
Rapporten fra mobilprosjektet omtalt under er nå ferdig. Her gir vi en oppsummering av noen sentrale tanker som kom frem i flere grupper. Her kan du også laste ned rapporten i sin helhet.
Les mer»

  Filocaféprosjekt om mobiltelefonbruk blant ungdommer
FPS avholder høsten 2004 tilsammen 10 filocaféer som gjennomføres på 10 forskjellige ungdomsskoler på Østlandet. Cafeene foregår i et auditorium av passende størrelse, og bør ha en deltagelse på mellom 10 og 40 elever. Skolen bestemmer selv om den vil rekruttere deltagere gjennom en åpen invitasjon til alle skolens elever, eller om den vil invitere f.eks. bare én klasse.

Vi oppfordrer hermed ungdomsskoler på Østlandet til å melde seg på prosjektet. Da vil dere få besøk av filosofer som gjennomfører en filocafé (filosofisk samtale) med elever på deres skole. Prosjektet fullfinansieres av Fritt Ord og er derfor uten kostnader for de deltagende skoler.
Les mer»

  Workshop: Kan skeptikeren ignoreres?
Mange erkjennelsesteoretiske teorier forutsetter at vi er berettiget å anta at det er mulig å oppnå kunnskap om "den ytre verden" selv om vi ikke skulle lykkes i å påvises feil i selve det skeptiske resonnement. Denne antagelsen er også en uløselig del av normal epistemisk praksis, og tilsvarende synes vi også her å anta at vi er berettiget å avvise det skeptiske resonnement uten å ta direkte stilling til det.

Spørsmålet om man er berettiget ignorere skeptikeren åpner for spørsmål om grensene for den filosofiske analyse på den ene side, og om betingelsene for kunnskap på den annen side. Målet med dette seminaret er å presentere slike indirekte avvisningsstrategier og ta stilling til om de lykkes i å blokkere de skeptiske argumenter.
Avholdes 8. oktober 2004.
Les mer
»

  Dataspill og den digitale endring av virkelighetsbegrepet
Den 15. februar 2004 leverte Filosofisk Prosjektsenter inn en søknad til Norges Forskningsråd med tittel "Det tredje sted: Dataspill og den digitale endring av virkelighetsbegrepet." Et av viktigste samtidige trekk i utviklingen av forholdet mellom samfunn og medier, er at dataspillene i stadig større grad blir en del av vår hverdag. For ungdom og så vel som for de voksne utgjør dataspillene i stadig større grad nye "steder" hvor handling og interaksjon pågår.

Filosofisk Prosjektsenter ønsker med dette prosjektet å undersøke hvordan dataspillene utfordrer og endrer vårt tradisjonelle virkelighetsbegrep. Dette vil skje ved å artikulere og diskutere de faktorer som er med på å bestemme det "virkelige", og hvordan de påvirkes av at dataspillene blir en del av vår hverdag og naturlige handlingsrom. I dette prosjektet vil de faktorene som vil bli behandlet på denne måten være knyttet til kommunikasjon, perseptuell erfaring og betingelser for kulturell interaksjon.

  Bokutgivelse: Non-Conceptual Aspects of Experience
Filosofisk prosjektsenter har gitt ut boken "Non-Conceptual Aspects of Experience" på Unipub forlag. Boken er et resultat av en konferanse avholdt på Sommer-Melbu ved Lofoten og er første utgivelse i filosofiserien "Stolen Tent".
Les mer»

  Ukens gründer
Nettstedet Oslo Teknopol kåret i uke 26 Filosofisk prosjektsenter til «ukens gründer». FPS-medarbeider Ellen Marie Forsberg ble i denne forbindelse intervjuet av Jon-Gunnar Aasen.

  Fagfilosofisk seminar om BLIKKET
Den 21. april 2001 arrangerte FPS seminar om «Blikket». Hvordan ser vi hverandre? Er det mulig å ha blikk for det et menneske er i og for seg selv? Seminaret samlet ca. 20 deltagere, stort sett fra FPS og hovedfagsmiljøet på filosofi ved Universitetet i Oslo. les mer»

  DEN DIGITALE LIVSFORM - Kyberfilosofisk workshop
Lørdag 9. desember 2000 -
Grupperom 1, Georg Sverdrups hus, Blindern.
Filosofisk Prosjektsenter har gleden av å invitere til nok en workshop om kulturelle og sosiale aspekter ved internett. Formålet med dette uformelle seminaret er å diskutere eksempler på handling og livsform som på en særegen måte sier noe om strukturene i det handlings- og informasjonrommet som muliggjøres av nettet. les mer»

  Portal til fremtiden
FPS er aktivt med i det NRK-initierte prosjektet FUTURAMA, som er et forpliktende og levende samarbeid mellom selvstendige partnere i nettverk som vil være en kunnskaps- og inspirasjonskilde for fremtidsinteresserte mennesker. FUTURAMA vil i vår etablere et nettsted med bred appell viet popularisering og formidling av fremtidsrelevant innhold. Det vil bli lagt spesiell vekt på å utvikle fortellerteknikker og publiseringsformer som er tilpasset digitale (multi)medier og å tilrettelegge for interaktivitet, refleksjon, medskaping og brukerstyring. FUTURAMA vil skape møtesteder og tenketanker også i det virkelige liv (caféer, seminarer, workshops, produksjonsmiljøer) for å innhente, bearbeide og publisere fremtids -forskning, -synspunkter og -scenarier.